20 January 2021
MKBbenefits

CPB: sparen voor vergrijzing

De overheid moet de komende jaren flink gaan sparen om te voorkomen dat de lasten van de vergrijzing zwaar gaan drukken op de volgende generaties.

Het Centraal Planbureau (CPB) stelt dat er in 2011 niet een financieringstekort mag zijn, maar juist een overschot nodig is van 3 procent.

In een vrijdag verschenen studie is berekend hoe de kosten van de vergrijzing evenwichtig verdeeld kunnen worden over de generaties. Door nu al toe te werken naar een overschot, zal er in de toekomst minder uitgegeven hoeven te worden aan rente op staatsschuld.

Het overschot, een positief EMU-saldo, zou in 2011 ongeveer 15 miljard euro moeten bedragen. Dit streefcijfer kan lager uitvallen, als besloten wordt tot andere maatregelen om de lasten van de vergrijzing terug te dringen.

In de toekomst is minder geld nodig als de pensioenleeftijd wordt opgetrokken. Als in 2015 die leeftijd met een jaar omhoog gaat en in 2025 met nog eens een jaar, kan volstaan worden met een overschot dat in 2011 ongeveer 0,75 procent lager is dan de berekende 3 procent.

Zo´n vermindering kan ook nog eens bereikt worden, als ook ouderen AOW-premie gaan betalen. Daarnaast noemt het CPB als mogelijkheid maatregelen om de kosten van de zorg in de toekomst in te perken.

Hoe de overheid tot het overschot komt in 2011, laat het CPB in het midden.

17 maart 2006 Bron: MD/ANP

terug naar feeds
 mkb benefits, mkb, verzekering, werkgeversadvies, mkb verzekeringen, wga verzekering, verzuimverzekering