25 January 2021
MKBbenefits

Verzekeraars mogen pas in 2007 concurreren op prijs nieuwe wao

De nieuwe regeling voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten, WGA, wordt vanaf 2006 gedeeltelijk geliberaliseerd.

Particuliere verzekeraars zijn dan nog wel gebonden aan de door het kabinet vastgestelde premies. Pas in 2007 zou dan volledige marktwerking mogelijk zijn.

Dat is de uitkomst van overleg tussen vertegenwoordigers van het kabinet, de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties en het Verbond van Verzekeraars.

Met het uitstel van de prijsconcurrentie wordt tegemoetgekomen aan de wens van uitkeringsinstantie UWV.

Eerder dit jaar werd duidelijk dat het orgaan niet in staat is om per 1 januari 2006 volledig de concurrentie aan te gaan met verzekeraars.

10 maart 2005 Bron: Het Financieele Dagblad

terug naar feeds
 mkb benefits, mkb, verzekering, werkgeversadvies, mkb verzekeringen, wga verzekering, verzuimverzekering