02 March 2021
MKBbenefits

Ziekteverzuim in de bouw neemt weer toe

Het ziekteverzuim in de bouwnijverheid is in 2005 weer toegenomen naar 5 procent, nadat het de voorgaande jaren juist daalde tot onder de 5 procent.

Dat blijkt uit cijfers van ArboDuo, de grootste arbodienst in de bouwsector.

Volgens ArboDuo is de stijging te wijten aan het meerekenen van het tweedejaarsverzuim. Als dit tweede ziektejaar niet meegenomen wordt in de cijfers, zou het verzuim zich stabiliseren op 4,8 procent.

Vooral de bitumineuze dakdekkersbedrijven hadden een hoog ziekteverzuim in 2005 met 6,81 procent. Dat was 4 procent meer dan in 2004.

Ook binnen de gespecialiseerde aannemersbedrijven was het ziekteverzuim hoog met 6,51 procent, 0,6 procent meer dan in 2004. Volgens ArboDuo kregen vrijwel alle bouwsectoren met een stijging van het ziekteverzuim te maken.

De afbouwbedrijven waren het beste af met een minimale stijging van 0,35 procent. Zonder het tweedejaarsverzuim zouden de afbouwbedrijven zelfs een daling van 0,4 procent gerealiseerd hebben.

Het laagste verzuim werd behaald bij de infrabedrijven, waar 4,73 procent van de arbeidsdagen opging aan ziekteverzuim.

De gemiddelde tijd dat een bouwvakker ziek thuis zat, bedroeg 23,2 dagen. Gemiddeld meldt hij zich 0,76 keer per jaar ziek.

20 april 2006 Bron: Cobouw

terug naar feeds
 mkb benefits, mkb, verzekering, werkgeversadvies, mkb verzekeringen, wga verzekering, verzuimverzekering