20 January 2021
MKBbenefits

Fors minder gedeeltelijk arbeidsongeschikten

Het aantal mensen dat in de nieuwe wao recht krijgt op een uitkering wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, is veel lager dan eerder gedacht.

Uitkeringsinstantie UWV stelt haar schattingen over het aantal uitkeringen fors naar beneden bij.

Per 1 januari volgend jaar wil het kabinet de wao vervangen door een nieuw stelsel. Mensen die gedeeltelijk nog kunnen werken, krijgen daarin een aanvulling op het loon dat zij nog kunnen verdienen, de zogeheten WGA (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten).

Eerder ging het UWV, de uitvoerder van de wao, ervan uit dat jaarlijks ongeveer 21.000 werknemers in aanmerking zouden komen voor de WGA.

In haar nieuwste ramingen gaat de instantie echter uit van 13.000 tot 14.000 WGA`ers, aldus directeur Arbeidsgeschiktheid H. Ouwehand van de uitkeringsinstantie woensdag.

20 april 2005 Bron: MD/ANP

terug naar feeds
 mkb benefits, mkb, verzekering, werkgeversadvies, mkb verzekeringen, wga verzekering, verzuimverzekering