02 March 2021
MKBbenefits

Herplaatsing arbeidsongeschikten in mkb vrijwel onmogelijk

Het herplaatsen van (voormalig) deels arbeidsongeschikte werknemers is bij middelgrote en kleinere ondernemers vrijwel onmogelijk.

Dat concludeert MKB-Nederland woensdag op basis van eigen onderzoek onder de leden.

Daaruit blijkt dat werkgevers vaak stuklopen op uitkeringsinstituut UWV en veel ondernemers terugschrikken van financiele risico s als zij een werknemer met een vlekje aan het werk helpen. In het kader van de nieuwe wao, wia, worden zieke en gehandicapte werknemers sinds dit jaar meer aangesproken op wat ze nog wel kunnen. Bij werkgevers ligt de plicht om hen zoveel mogelijk aan de slag te houden of weer te krijgen.

Volgens beleidssecretaris sociale zaken Mariet Feenstra van MKB-Nederland wordt echter de samenwerking met het UWV moeizaam ervaren door werkgevers.

Het grootste aandachtspunt is volgens haar het ontbreken van een vast aanspreekpunt. Ook maakt de bureaucratie het instituut log en moeilijk bereikbaar.

Verder ontbreekt het aan goede op maat gesneden informatie voor kleinere, specialistische bedrijven.

Kenmerkend voor het midden- en kleinbedrijf is immers kleinschaligheid, waardoor binnen de organisatie vaak weinig mogelijkheden zijn om een andere, passende functie te vinden voor een (ex-)werknemer.

24 mei 2006 Bron: MD ANP

terug naar feeds
 mkb benefits, mkb, verzekering, werkgeversadvies, mkb verzekeringen, wga verzekering, verzuimverzekering