20 January 2021
MKBbenefits

Kamer: verhoog uitkering WIA

Voor volledig arbeidsongeschikten moet de uitkering al dit jaar omhoog van 70 naar 75 procent van het minimumloon.

Hiervoor pleitte Tweede-Kamerlid Gerda Verburg (CDA) vandaag in een debat met minister De Geus (Sociale Zaken, CDA). Verburg kreeg steun van de oppositie. Haar voorstel heeft hiermee een meerderheid in de Tweede Kamer.

Verburg wil de uitkeringen verhogen, omdat het aantal nieuwe arbeidsongeschikten lager is dan verwacht. In het eerste kwartaal stroomden 3.200 mensen in. Als in augustus dit jaar blijkt dat in 2006 niet meer dan 25.000 mensen in de WIA (de vroegere WAO) instromen, wil zij per 1 september de uitkeringen verhogen.

Verburg wil arbeidsongeschikten dan bovendien met terugwerkende kracht vanaf 1 januari dit jaar de verhoging van de uitkering betalen. Het gaat om mensen met een zogeheten IVA-uitkering voor personen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.

Eerder hadden de sociale partners en het kabinet met elkaar afgesproken in augustus 2007 te kijken naar de instroom in de WIA. Als die onder 25.000 per jaar zou liggen, zouden de IVA-uitkeringen naar 75 procent van het minimumloon gaan. Verburg wil dit nu al een jaar eerder doen.

Minister De Geus zei dat hij op basis van de cijfers van het eerste kwartaal nog niet kan beoordelen of de uitkeringen eerder omhoog kunnen. Hij zegde toe er bij de bekendwording van de cijfers over het tweede kwartaal met de Kamer over te zullen overleggen.

De linkse oppositie steunde Verburg vanochtend in haar voorstel, maar was kritisch over de gevolgen van de WIA. Volgens PvdA, SP en GroenLinks komen veel arbeidsongeschikten niet meer voor een uitkering in aanmerking, doordat de eisen strenger zijn geworden.

Onder de nieuwe wet krijgen mensen die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn geen WIA-uitkering. Zij hebben geen baat bij het voorstel van Verburg.

31 mei 2006 Bron: NRC

terug naar feeds
 mkb benefits, mkb, verzekering, werkgeversadvies, mkb verzekeringen, wga verzekering, verzuimverzekering