20 January 2021
MKBbenefits

´Verzekeraars goed voor minder arbeidsgehandicapten´

De instroom van deels arbeidsongeschikten in het nieuwe wao-stelsel, de wia, daalt als de regeling in handen is van private verzekeraars in plaats van de publieke uitkeringsinstelling UWV.

Dat concludeert onderzoeksinstituut TNO in het dinsdag gepubliceerde rapport ´Verzekerd van een effectieve prikkel´ dat in opdracht van het Verbond van Verzekeraars is opgesteld.

Verzekeraars verwachten zelf dat ze kunnen zorgen voor een kwart minder instroom in de zogenoemde regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (wga).

Experts van het UWV, het ministerie van Sociale Zaken, reintegratiebedrijven, de Raad voor Werk en Inkomen (van gemeenten, werkgevers en vakbonden) en het Breed Platform Verzekerden en Werk houden het op 5 tot 10 procent minder arbeidsgehandicapten.

TNO wijst erop dat werkgevers al met verzekeraars in zee gaan om zich in te dekken voor de eerste twee jaar dat werknemers ziek zijn. Werkgevers zijn in deze periode verplicht het loon door te betalen van hun personeel.

Pas na twee jaar ziekte komt er in het nieuwe wao-stelsel een uitkering in beeld. Volgens TNO kennen verzekeraars een grotere prikkel om een uitkering te voorkomen.

13 juni 2006 Bron: MD/ANP

terug naar feeds
 mkb benefits, mkb, verzekering, werkgeversadvies, mkb verzekeringen, wga verzekering, verzuimverzekering