20 January 2021
MKBbenefits

Kabinet akkoord

Kabinet akkoord over concurrentie in nieuwe WAO

Om private verzekeraars in het nieuwe WAO-stelsel te laten concurreren met uitkeringsinstituut UWV moeten werkgevers een extra premie van 0,3 procent van de loonsom betalen bij het verzekeren van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Dat heeft het kabinet vrijdag besloten op advies van oud directeur-generaal van de Nederlandse Mededingsautoriteit (NMa) Kist.

Minister De Geus van Sociale Zaken had Kist om advies gevraagd, omdat het Verbond van Verzekeraars zei af te haken bij de kabinetsplannen voor een nieuwe, strengere WAO.

De verzekeraars klaagden dat een eerlijke startpositie ontbrak ten opzichte van het UWV. De private verzekeraars hebben in tegenstelling tot de publieke uitvoerder geen WAO-fonds als dekking voor de uitkeringen achter de hand en moeten helemaal vanaf nul beginnen met hun financiering.

Hierdoor zullen ze in het begin hogere premies in rekening moeten brengen bij werkgevers. Kern van de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), zoals de WAO straks gaat heten, is dat alleen `volledig` arbeidsongeschikten nog een uitkering krijgen.

Werknemers die 35 tot 80 procent zijn afgekeurd, komen in de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en krijgen in principe alleen een loonaanvulling voor dat deel dat ze niet kunnen werken.

terug naar feeds
 mkb benefits, mkb, verzekering, werkgeversadvies, mkb verzekeringen, wga verzekering, verzuimverzekering