20 January 2021
MKBbenefits

Ondernemer in textielhandel heeft zijn pensioen vaak slecht geregeld

Een groot aantal ondernemers in de mode-, schoenen- en sportdetailhandel heeft zijn pensioen slecht geregeld.

Jan Dirk van der Zee, directeur van Mitex, denkt dat het ruim een derde van de ondernemers betreft, grotendeels babyboomers.

Het gaat opvallend vaak om detaillisten met relatief weinig vierkante meter winkeloppervlakte.

Van der Zee meent dat de desinteresse samenhangt met de grondhouding van babyboomers. Ze zijn nooit bezig geweest met later en hebben daardoor alleen ge´nvesteerd in de zaak en het personeel en zichzelf op de laatste plaats gezet.

Nu ze rond de 60 zijn is het te laat om te regelen dat ze na hun 65e hetzelfde loon behouden als nu. Dan rest hen twee keuzes: doorwerken, of accepteren dat ze na hun pensioen terugvallen tot aow-niveau.

Eus Peters, secretaris van de Nationale Winkelraad, meent dat de mogelijkheid voor ondernemers om hun pensioen te regelen in de afgelopen 15 jaar is verslechterd.

Hij stelt dat ondernemers onrechtvaardig worden behandeld, onder meer door het verkopen van het pand als stakingswinst te belasten met 52 procent.

Werknemers kunnen 70 procent van hun gemiddelde loon als pensioen opbouwen. Een directeur/eigenaar mag vanwege fiscale wetten slechts 70 procent van die 70 procent opbouwen.

25 augustus 2007 Bron: Textilia.nl

terug naar feeds
 mkb benefits, mkb, verzekering, werkgeversadvies, mkb verzekeringen, wga verzekering, verzuimverzekering