16 January 2021
MKBbenefits

Kleinbedrijf verzekert zich slecht tegen ziekteverzuim

Uit onderzoek door Marktconcern blijkt dat 20 procent van de ondernemingen tot 20 werknemers zich niet heeft verzekerd tegen het risico van loondoorbetaling bij ziekte.

Werkgevers moeten de eerste twee jaar van ziekte het salaris (grotendeels) doorbetalen.

Bij een onderneming met minder dan 25 personeelsleden of een loonsom van minder dan 2,5 miljoen euro, is een bedrijf daar zelf niet toe in staat.

Van de ondernemers zonder verzekering weet 94 procent af van de regel dat twee jaar loon moet worden doorbetaald.

Zij verwachten echter dat personeel niet langer dan enkele weken ziek zal zijn en dat de kosten daarvan opgevangen kunnen worden.

MKB-Nederland adviseert het kleinbedrijf zich te verzekeren voor het risico van langdurig ziekteverzuim.

4 september 2007 Bron: Het Financieele Dagblad

terug naar feeds
 mkb benefits, mkb, verzekering, werkgeversadvies, mkb verzekeringen, wga verzekering, verzuimverzekering