20 January 2021
MKBbenefits

Verzekeraars wisselen gegevens schadevrije jaren geautomatiseerd uit

Het Verbond van Verzekeraars is met motorrijtuigenverzekeraars overeengekomen dat royementsgegevens vanaf 1 september 2007 geautomatiseerd uitgewisseld worden.

Beeindigingsgegevens en informatie over het aantal positieve dan wel negatieve schadevrije jaren van verzekerden worden voortaan geregistreerd in het zogenaamde systeem Roy-data.

In Roy-data worden de royementsgegevens met een positief aantal schadevrije jaren maximaal tien jaar bewaard.

Voor autobezitters betekent deze geautomatiseerde werkwijze dat zij geen royementsverklaring meer hoeven door te sturen als zij overstappen naar een andere verzekeringsmaatschappij.

Bij beeindiging van hun autoverzekering ontvangen zij van hun oude verzekeraar nog wel een royementsbevestiging. Hierop staat informatie over het aantal opgebouwde schadevrije jaren, zoals is vastgelegd in Roy-data.

Het aantal schadevrije jaren is van belang voor de vaststelling van de premiehoogte van een autoverzekering.

De oude werkwijze met papieren royementsverklaringen is achterhaald en bewerkelijk. Met de ingebruikname van Roy-data kunnen motorrijtuigenverzekeraars een aanmerkelijke efficiencywinst behalen.

Ook het zoekraken van de papieren royementsverklaringen bij verzekerden behoort hiermee tot het verleden. ABZ Nederland heeft het systeem Roy-data gebouwd en draagt zorg voor de technische exploitatie.

Stichting Efficiente Processen Schadeverzekeraars (EPS) is namens het Verbond van Verzekeraars opdrachtgever en exploitant van het Roy-data systeem.

20 september 2007 Bron: Persbericht Verbond van Verzekeraars

terug naar feeds
 mkb benefits, mkb, verzekering, werkgeversadvies, mkb verzekeringen, wga verzekering, verzuimverzekering