02 March 2021
MKBbenefits

Midden- en kleinbedrijf steekt meer geld in innovatie

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf investeren meer in innovatie.

Na een dieptepunt in 2006 en met de laagconjunctuur van de afgelopen zes jaar bleven de investeringen op een bescheiden niveau. Voor het eerst sinds 1999 neemt de groep ondernemers toe die laat weten in innovatie te gaan investeren.

Sinds 2000 is, met de teruglopende economie, de bereidheid om in innovatie te investeren fors gedaald.

Op het hoogtepunt in 1999 had nog 87 procent van de ondernemers in het mkb in de achterliggende drie jaar minimaal een innovatie gerealiseerd. Dit percentage bleef anno 2006 op 56 procent steken.

Dit jaar laat 66 procent van de ondernemers weten ten minste één innovatie te hebben doorgevoerd.

Verder meldt een toenemend aantal ondernemers te willen investeren in innovatie; 38 procent zegt meer aan innovatie uit te geven, 11 procent denkt hier minder aan te besteden. In 2006 lagen deze percentages op respectievelijk 36 en 13.

Bij de huidige economische groei neemt bij veel ondernemers omzet en winst toe, zodat er betere mogelijkheden zijn om innovaties te financieren. De toename is een weergave van het stijgende vertrouwen van ondernemers dat innovatie lonend kan zijn.

25 september 2007 Bron: admanager.nl

terug naar feeds
 mkb benefits, mkb, verzekering, werkgeversadvies, mkb verzekeringen, wga verzekering, verzuimverzekering