25 January 2021
MKBbenefits

Het nieuwe ontslagrecht: de belangrijkste punten op een rijtje

Het nieuwe ontslagrecht beoogt een balans te vinden tussen bescherming van de werknemer tegen willekeur en de wens van werkgevers tot meer flexibiliteit.

Zo wordt de werkgever verplicht om scholing aan te bieden, terwijl de werknemer verplicht is om die te volgen.

Dit om zowel de interne als de externe mobiliteit van de werknemer te vergroten.

De werknemer krijgt voorts vier weken voor beeindiging van het dienstverband te horen dat de werkgever de arbeidsovereenkomst wil beeindigen.

De werknemer kan dan binnen die periode op drie gronden het ontslag nietig verklaren:

  • de opzegging heeft geen grond;
  • opzegging is in strijd met het discriminatieverbod;
  • opzegging heeft te maken met het feit dat de werkgever de werknemer tot wederrechtelijk handelen dwingt.

De werkgever moet wel zijn opzegging vergezellen van het aanbod de wettelijke ontslagvergoeding te betalen.

Dit geldt niet bij ontslag op staande voet.

Hoewel de ontslagvergoeding wordt berekend op basis van de huidige kantonrechterformule, is er een maximumbedrag vastgesteld.

Bij ontslagen op bedrijfseconomische gronden kan advies gevraagd worden van het CWI. Bij een positief advies, betaalt de werkgever geen ontslagvergoeding, is geen aanzegtermijn nodig en kan de huidige opzegtermijn nog met 25 procent worden verkort.

Oktober 2007 Bron: Ondernemingsraad

terug naar feeds
 mkb benefits, mkb, verzekering, werkgeversadvies, mkb verzekeringen, wga verzekering, verzuimverzekering