16 January 2021
MKBbenefits

Zieke werknemers hoeven pas later aangemeld te worden bij het UWV

Zieke werknemers hoeven pas in de 42e week gemeld te worden bij uitkeringsinstantie UWV. Nu moet dat in de 13e week.

Ook hoeven werknemers niet meer beter gemeld te worden.

Op 2 november 2007 stemde het kabinet in met dit voorstel van minister Donner van Sociale Zaken.

De wijziging betekent een vermindering van de administratieve romplomp voor werkgevers en minder werk voor het UWV.

Voortaan zal in de 44e week door het UWV een alerteringsbrief naar werkgever en werknemer worden verzonden.

Daarin worden zij gewezen op de verplichte evaluatie van de rentegratie-inspanningen in het eerste ziektejaar.

Dat gebeurt nu in de 42e week.

Werkgevers die hun personeel te laat ziek melden krijgen een boete van maximaal 450 euro per werknemer.

Nu betaalt de werkgever 70 procent van het loon door aan de zieke werknemer voor de periode dat hij te laat was met de ziekmelding. Die regeling vervalt.

3 november 2007 Bron: De Telegraaf

terug naar feeds
 mkb benefits, mkb, verzekering, werkgeversadvies, mkb verzekeringen, wga verzekering, verzuimverzekering