16 January 2021
MKBbenefits

Kenniscentrum en MKB werken samen aan verzuimaanpak

Loek Hermans (voorzitter MKB-Nederland) en Paul Staal (voorzitter van STECR, de Stichting Expertise Centrum Re-integratie) hebben vorige week hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst.

Doel is het bedrijfsleven te helpen met de aanpak van verzuim- en re-integratieproblemen.

STECR is zeven jaar geleden met steun van het ministerie van SZW opgericht als kennisplatform op het gebied van arbeid en gezondheid.

Belangrijkste activiteit is het ontwikkelen van zogenaamde werkwijzers en praktische plannen van aanpak. Zo heeft het kenniscentrum in december met steun van het Verbond en Interpolis de Werkwijzer Arbeidstherapie ontwikkeld, die verzekeraars, werkgevers, arbodiensten en re-integratiebedrijven duidelijkheid verschaft wanneer arbeidstherapie kan worden ingezet.

Vorige week sloot STECR een samenwerkingsovereenkomst met MKB-Nederland, dat een eigen zetel krijgt in het bestuur.

Het kenniscentrum ziet in de overeenkomst een goede mogelijkheid voeling te houden met de dagelijkse ondernemerspraktijk en MKB kan op zijn beurt via STECR rechtstreeks inspelen op de vraag vanuit de achterban naar praktische en professionele oplossingen voor verzuim- en re-integratieproblemen.

30 januari 2008 Bron: Verbond van Verzekeraars

terug naar feeds
 mkb benefits, mkb, verzekering, werkgeversadvies, mkb verzekeringen, wga verzekering, verzuimverzekering