05 March 2021
MKBbenefits

Start pilot anti-ongevalsystemen vrachtwagens

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Connekt, TNO en Buck Consultants International houden een breed opgezette proef met een anti-ongevallensysteem.

De proef test vijf afzonderlijke systemen die ongevallen met vrachtwagens kunnen voorkomen.

Dat bevordert de veiligheid en de doorstroming op het Nederlandse wegennet.

Gedurende acht maanden worden deze technisch geavanceerde systemen toegepast op 3.000 vrachtwagens. Een grote delegatie bedrijven en overkoepelende organisaties is bij de proef betrokken, onder andere TLN, BOVAG, KNV, EVO, VERN en RAI Vereniging.

Ongevallen, waar vrachtwagens bij betrokken zijn, zijn verantwoordelijk voor 2 à 3 procent van de ´incidentele´ files.

Dit zijn files die worden veroorzaakt door factoren zoals ongevallen, wegwerkzaamheden, evenementen en het weer. Dit aantal files is wellicht niet zo hoog. Maar files die veroorzaakt zijn door een ongeval met een vrachtwagen zijn vaak langer, zowel in lengte als in tijd.

In de beleving van de automobilist is dit percentage daardoor veel hoger dan 2 procent. Zij denken dat bij 44 procent van dit soort files vrachtwagens betrokken zijn.

Een voorstudie van TNO stelt vast dat een grootschalige proef met anti-ongevalsystemen (AOS) kan bijdragen aan verbetering van de verkeersveiligheid en verlichting van de filedruk. Er zijn diverse systemen op de markt die de veiligheid van vrachtwagens verhogen en de kans op ongevallen verlagen. Toch worden deze systemen nog maar nauwelijks toegepast.

Enerzijds door de hoge kosten en anderzijds door het relatief kleine voordeel voor de transporteur. De verwachte maatschappelijke kosten-baten verhouding van deze systemen (minder ongevallen en files) is veel hoger.

Ook kunnen de systemen een positief effect hebben op het imago van de transportbranche, een belangrijke economische sector.

De voorgestelde proef betreft circa 3.000 voertuigen. Door deze omvang en door een uitgebreide registratie van voertuigbewegingen levert de proef belangrijke en representatieve informatie over de werking van vijf verschillende anti-ongevalsystemen.

Twee systemen zijn gericht op het voorkomen van kop-staart botsingen. Drie systemen richten zich op het voorkomen van kantelen en aanrijdingen van de zijkant.

De voertuigbewegingen van de vrachtwagens in de proef worden gedurende acht maanden geregistreerd en verwerkt. In december 2008 verwacht het ministerie van Verkeer en Waterstaat de eerste resultaten.

Het doel van de proef is drieledig:

  • Het terugdringen van het aantal ongevallen met vrachtwagens en het in kaart brengen van de effecten hiervan op de verkeersveiligheid.
  • Het meten van het effect op verbetering van de doorstroming wanneer de veiligheid toeneemt door toepassing van AOS.
  • Het verkrijgen van inzicht in de effectiviteit van de verschillende systemen die kunnen bijdragen aan de veiligheid van vrachtverkeer.

Het project anti-ongevalsystemen voor vrachtwagens is één van de ruim 40 projecten van Fileaanpak op de korte termijn (FileProof ) die het ministerie van Verkeer en Waterstaat samen met partners uitvoert om in de periode van 2006 tot 2009 het aantal files te verminderen.

1 februari 2008 Bron: Nieuwsbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

terug naar feeds
 mkb benefits, mkb, verzekering, werkgeversadvies, mkb verzekeringen, wga verzekering, verzuimverzekering