04 December 2020
MKBbenefits

Gemiddelde dag kost schadeverzekeraars 17 miljoen euro

25-2-2008: Dit blijkt uit een overzicht van de verschillende schadesubbranches, samengesteld door statisticus Alex Hoen van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS).

De grootste ´schadepost´ wordt gevormd door Motorrijtuigen.

In 2006 werd in deze subbranche 2,9 miljard euro aan schade uitgekeerd. ´Dat komt omgerekend neer op bijna 8 miljoen schade per dag´, zegt Hoen. ´Of, nog verder teruggerekend: dagelijks bijna 3,5 miljoen euro blikschade en ruim 4,5 miljoen WA-schade.´

Hoen voegt hieraan toe dat één jaar cijferen slechts een momentopname betreft. ´Om een goed gemiddelde te berekenen, moeten we altijd naar meerdere jaren kijken voor verschillende branches en productgroepen.´

Naast Motor is ook Brand met ruim 4 miljoen euro een flinke dagelijkse schadepost: elke dag wordt 2 miljoen euro aan particulieren en 1,8 miljoen euro aan bedrijven uitgekeerd.

De categorie ´overig´ ten slotte kost dagelijks bijna 4 miljoen euro, waarvan 0,5 miljoen euro voor rekening van Reis komt. Dat laatste komt omgerekend naar een jaar neer op 1,8 miljard euro.

´De bedragen zijn per dag dus best hoog, maar een schrikkeldag levert gelukkig geen problemen op voor verzekeraars´, aldus Hoen. ´In de premiestelling is namelijk al rekening gehouden met eens in de vier jaar een extra schadedag.´

In de praktijk betekent dit dat de premie per jaar op basis van 365 en een kwart dagen wordt berekend.

25-2-2008 Bron: VBnet

terug naar feeds
 mkb benefits, mkb, verzekering, werkgeversadvies, mkb verzekeringen, wga verzekering, verzuimverzekering