25 January 2021
MKBbenefits

MKB-Nederland gaat te ver met verzuimplannen

27-3-2008: De afgelopen dagen is er in de media veel aandacht geweest voor de plannen van MKB-Nederland om werknemers in grote mate zelf op te laten draaien voor de loonkosten bij arbeidsongeschiktheid.

Deze plannen zijn naar mening van Maarten van Gelderen (arbeidsrechtadvocaat website ontslag.nl) niet reëel al heeft MKB-Nederland wel een punt.

Huidige situatie

Op basis van de huidige verzuimwetgeving is een werkgever verplicht om bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer maximaal twee jaar lang tenminste 70 procent van het loon door te betalen. Op basis van individuele afspraken of een CAO zal dit percentage vaak nog hoger liggen. Zo is het niet ongebruikelijk dat een werknemer bijvoorbeeld gedurende het eerste jaar van zijn arbeidsongeschiktheid recht heeft op 100 procent van zijn loon.

Volgens het huidige artikel 629 van het Burgerlijk Wetboek hoeft de werkgever echter geen loon door te betalen indien de ziekte door opzet van de werknemer veroorzaakt is. In de praktijk is dit echter een dode letter. Want welke werknemer zal nu met opzet zijn eigen arbeidsongeschiktheid veroorzaken? Uit de rechtspraak blijkt dan ook dat een werknemer vrijwel altijd recht houdt op doorbetaling van zijn loon, ook als de arbeidsongeschiktheid van de werknemer het gevolg is geweest van zeer roekeloos gedrag.

Zo raakte een filiaalleider arbeidsongeschikt doordat hij als bestuurder van een motor een ongeluk veroorzaakte terwijl hij onder invloed van alcohol was. De man was door zijn werkgever al eerder schriftelijk gewaarschuwd voor zijn alcoholgebruik. Toch oordeelde de rechter dat deze werknemer recht had op 70 procent van zijn loon gedurende de periode dat hij arbeidsongeschikt was. Volgens de rechter, en daar had hij op zich gelijk in, kon niet gezegd worden dat de ziekte van de werknemer door zijn opzet was veroorzaakt.

Ook de zaalvoetballer die keer op keer blessures opliep en hierdoor regelmatig uitviel, maar waarschuwingen van zijn werkgever in de wind sloeg, werd grotendeels door de rechter in het gelijk gesteld toen hij doorbetaling van zijn loon vorderde.

Verzuimwetgeving toe aan vernieuwing

Door aan het criterium ´opzet´ in de wet de term ´bewuste roekeloosheid´ toe te voegen, zou een meer gedeelde verantwoordelijkheid ontstaan. De werkgever zal dan nog steeds in het overgrote deel van de gevallen bij arbeidsongeschiktheid het loon moeten doorbetalen. Maar de werknemer die bewust roekeloos gedrag vertoont en met zijn volle verstand onverantwoorde gezondheidsrisico√≠s neemt, moet zelf op de blaren zitten.

Toch slaat MKB-Nederland te ver door in haar pleidooi om vrijwel alle arbeidsongeschiktheidsrisicoís buiten het werk om op het bordje van de werknemer te leggen. Het is toch moeilijk voor te stellen dat een werknemer niet meer op wintersport kan gaan of een normaal potje kan voetballen zonder het risico te lopen mogelijk twee jaar lang geen loon te ontvangen?

Laten we het er maar op houden dat hier sprake is van een ´politieke inzet´. Je moet immers vaak hoog inzetten om een beetje resultaat te boeken.

27 maart 2008 Auteur: Maarten van Gelderen

terug naar feeds
 mkb benefits, mkb, verzekering, werkgeversadvies, mkb verzekeringen, wga verzekering, verzuimverzekering