02 March 2021
MKBbenefits

Startende ondernemer niet of nauwelijks verzekerd

Van de startende ondernemers loopt 40 procent een groot risico door niet of nauwelijks verzekerd een bedrijf te runnen.

In opdracht van Reaal Verzekeringen is er onderzoek gedaan naar de risico"s van starters. Hieruit blijkt dat startende ondernemers verzekeringen niet belangrijk vinden.

De risico"s die ze daardoor lopen, kunnen echter wel ernstige gevolgen hebben, zo waarschuwt Reaal. Daarentegen ziet 74 procent van de starters de toekomst wel zonnig in.

Uit het onderzoek blijkt daarnaast ook dat er een verschil bestaat onder de startende ondernemers tussen mannen en vrouwen.

Zo is de kans dat een man voor zichzelf begint (16 procent) twee keer zo groot dan dat een vrouw (8 procent) dat doet. Interessant detail uit het onderzoek is dat de meeste vrouwelijke starters geen zakelijke auto aanschaffen, geen personeel aannemen en ook geen kantoorruimte huren. Zij starten hun bedrijf in veel gevallen met hun laptop op zolder.

Dit terwijl mannen geneigd zijn om te beginnen met een fiks startkapitaal, waarmee direct investeringen worden gedaan. Zoals de aanschaf van een auto en het huren en inrichten van bedrijfsruimte, inclusief secretaresse. De kans dat een vrouw failliet gaat blijkt 5 keer kleiner te zijn dan mannelijke starters.

De meeste starters zijn zelfstandigen zonder personeel (ZZP"er) en 80 procent willen dat ook blijven. De verzekeringen die het meest worden afgesloten zijn de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (61 procent), de rechtsbijstandsverzekering (58 procent), de arbeidsongeschiktheidsverzekering (58 procent) en de (bestel-) autoverzekering (41 procent).

De risico"s die starters het meest vrezen zijn ziekte (45 procent), een tekort aan werk (43 procent) of wanbetalende klanten.

3 juni 2008 Bron: Verzekeringsblad

terug naar feeds
 mkb benefits, mkb, verzekering, werkgeversadvies, mkb verzekeringen, wga verzekering, verzuimverzekering