02 March 2021
MKBbenefits

Harde kritiek op banksparen

Flexibiliteit en transparantie laten te wensen over

Bankspaarproducten zijn over het algemeen minder flexibel dan verzekeringen, zo concludeert MoneyView, terwijl bankspaarproducten niet per definitie goedkoper zijn dan verzekeringsproducten

MoneyView stelde al eerder dat de kosten van banksparen minder laag zijn dan algemeen werd aangenomen.

Alleen bij een spaarhypotheek (waarschijnlijk wel de meest gekozen vorm van banksparen) en een direct ingaande lijfrente (DIL) op twee levens is banksparen structureel goedkoper. Daarnaast blijken de mogelijkheden van de producten beperkter dan die van verzekeringen, vooral bij hypotheken en direct ingaande lijfrentes (DIL).

De klant heeft geen volledig inzicht in de kosten van het product omdat voor banksparen, anders dan voor verzekeringen, nog geen regels gelden. "Dit resulteert erin dat de meeste aanbieders van bankspaarproducten bepaalde (beleggings-)kosten niet doorrekenen in hun offertes en aanbiedingen," is het harde oordeel van Moneyview.

Daardoor is een onderlinge vergelijking nagenoeg onmogelijk.

"We gaan met banksparen terug in de tijd. Destijds waren het de verzekeringen die niet vergelijkbaar waren en bijna tien jaar later doet exact hetzelfde probleem zich bij het banksparen voor".

29 juli 2008 Bron: De Telegraaf

terug naar feeds
 mkb benefits, mkb, verzekering, werkgeversadvies, mkb verzekeringen, wga verzekering, verzuimverzekering