16 January 2021
MKBbenefits

Minder aangiften transportcriminaliteit

Het aantal lading- en voertuigdiefstallen in de transportsector is in de eerste helft van 2008 gedaald.

Uit een KLPD-analyse blijkt dat in totaal achttien procent minder aangiften van ladingdiefstal werden geregistreerd ten opzichte van het eerste halfjaar van 2007.

Het Verbond vindt het echter nog te vroeg om positieve conclusies te trekken. "Een daling van het aantal aangiften betekent niet per definitie een daling van de diefstal zelf", aldus beleidsadviseur Renée Martius.

Het Korps landelijke politiediensten (KLPD) heeft op basis van eigen gegevens en die van de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit, de RDW en het Verbond een criminaliteitsanalyse opgesteld voor het eerste halfjaar van 2008.

Daaruit blijkt dat niet alleen het aantal aangiften van ladingdiefstal is gedaald, maar ook het aantal aangiften van de voertuigen zelf. Zo werden in de eerste helft van dit jaar elf procent minder aangiften gedaan van voertuigen zonder lading; bij voertuigen met lading werd een daling van bijna een derde genoteerd.

Een verklaring voor de daling is moeilijk te vinden. Het KLPD schrijft dat de toegenomen aandacht voor ladingdiefstal een rol kan spelen bij de criminaliteitsafname. Ook de bekendheid die is gegeven aan de inzet van een lokvrachtauto kan een bijdrage hebben geleverd: in acht maanden tijd werden daardoor dertig verdachten aangehouden.

Beleidsadviseur Martius van het Verbond vindt het moeilijk nu al conclusies te trekken."Een recent onderzoek van twee UvA-studentes heeft uitgewezen dat ladingdiefstal nog sterk wordt onderschat en dat lang niet altijd aangifte wordt gedaan. Een daling van het aantal aangiften zegt dus nog niets over de criminaliteit zelf."

Wat Martius betreft, verdient transportcriminaliteit dan ook blijvende aandacht. "De enorme schadelast en het gevoel van onveiligheid onder chauffeurs vormen een serieuze bedreiging voor het Nederlandse ondernemersklimaat. Daarom zijn wij momenteel ook met andere partijen in overleg over de vernieuwing van het convenant Aanpak Criminaliteit Wegtransportsector."

Zeilsnijden nog altijd populair

Uit de KLPD-rapportage blijkt dat ladingdiefstal door middel van zeilsnijden nog altijd de meest populaire vorm van ladingdiefstallen is. Op de lijst van ladingdiefstal-"hot spots" (plaatsen waar het risico het grootst is) staan Oirschot en Apeldoorn bovenaan, op de voet gevolgd door Heerlen. Criminelen zijn met name dol op computer-, geluids- en beeldapparatuur.

Opleggers zijn de meest gestolen voertuigsoort en trekkers worden het vaakst (69 procent) teruggevonden.

18 september 2008 Bron: Verbond van Verzekeraars

terug naar feeds
 mkb benefits, mkb, verzekering, werkgeversadvies, mkb verzekeringen, wga verzekering, verzuimverzekering