02 March 2021
MKBbenefits

´Alle werkenden verplichten tot sluiten aov´

Vakbond CNV Hout en Bouw vindt dat minister Donner al te gemakkelijk beweert dat de overheid niets hoeft te doen tegen het onverzekerd zijn van zzp´ers, omdat uit onderzoek blijkt dat zij meestal op de hoogte zijn van de risico´s.

De maatschappij wordt namelijk wel degelijk geconfronteerd met de gevolgen.

"Wat denk je dat er gebeurt als een onverzekerde zzp´er een ongeluk krijgt?", oppert bondsvoorzitter Arend van Wijngaarden.

"De samenleving draait dan voor de kosten op. En hetzelfde geldt als een zzp´er 65 jaar wordt en alleen van de AOW moet leven. De gemeenschap draait dan op voor allerlei voorzieningen en toeslagen waarvan hij mogelijk niet gebruik zou hoeven maken als hij zich vrijwillig had aangesloten bij een pensioenfonds."

Hij acht de opstelling van de minister kortzichtig. "Ik vind dat een zzp´er die er doelbewust voor kiest zich niet te verzekeren, en dus een hoog inkomen te hebben, niet later de kosten op de samenleving mag afwentelen. Net zoals de overheid iedereen verplicht een WA-verzekering te hebben, zo zouden alle werkenden verplicht moeten worden tot een arbeidsongeschiktheidsverzekering."

10 november 2008 Bron: AM Web

terug naar feeds
 mkb benefits, mkb, verzekering, werkgeversadvies, mkb verzekeringen, wga verzekering, verzuimverzekering