16 January 2021
MKBbenefits

Transport daalt, schade stijgt

Nederlandse transporteurs hebben een dramatisch vierde kwartaal achter de rug.

Transport en Logistiek Nederland

Volgens Transport en Logistiek Nederland had een kwart van alle transport- en logistiekbedrijven in het laatste kwartaal van 2008 een overschot aan personeel en dertig procent een overschot aan materieel.

"Met dat in het achterhoofd zou je mogen verwachten dat de schadefrequentie ook lager zou zijn, maar het tegendeel is gebeurd", aldus statisticus Wai-Chong Evink van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS).

Risicostatistiek Vrachtauto

Uit de risicostatistiek Vrachtauto van het tweede halfjaar in 2008, die het CVS onlangs publiceerde, blijkt dat de WA-schadefrequentie in het laatste kwartaal met drie procentpunten is gestegen ten opzichte van een kwartaal eerder.

"De gemiddelde WA-schadelast is in heel 2008 met 3.718 euro ruim zeven procent hoger uitgevallen dan de 3.450 euro een jaar eerder", licht Evink toe.

De cascoschadelast per claim laat volgens haar per kwartaal een sterk wisselend beeld zien. "Hoge en lage schadelasten per claim wisselen elkaar af. Als we echter naar de jaargemiddelden kijken, dan zien we door de jaren heen een dalende trend. Zo bedroeg de gemiddelde schadelast in 2005 nog 3.430 euro, terwijl deze vorig jaar op 2.877 uitkwam."

Kredietcrisis

Harde bewijzen voor de stijging van de WA-schade heeft het CVS niet. "Begin dit jaar werd in de media gesuggereerd dat vrachtwagens als gevolg van de kredietcrisis steeds vaker te zwaar beladen zijn om geld te besparen en dat kan inderdaad een verklaring zijn", vertelt Evink.

Andere mogelijke verklaring die ze noemt, is dat "een claim nu tijdens de kredietcrisis sneller wordt ingediend, omdat de transporteurs geld nodig hebben. In het volgende kwartaal kunnen we checken of er daadwerkelijk verhoudingsgewijs meer claims in hetzelfde kwartaal van de schade zijn gemeld."

Binnen- en buitenland

Opvallend in de risicostatistiek is tot slot het grote verschil tussen een binnen- en een buitenlandse schade. De totale binnenlandse WA-schadelast is dan wel circa twee keer zo hoog dan de buitenlandse, maar als de schade in het buitenland plaatsvindt, is de schade per claim bijna de helft (46 procent) hoger dan wanneer de schade in het binnenland heeft plaatsgevonden.

Datzelfde geldt voor casco, maar dan in nog sterkere mate. Als een cascoschade in het buitenland plaatsvindt, is de gemiddelde schadelast namelijk ruim twee keer zo hoog.

20 maart 2009 Bron: Verbond van Verzekeraars

terug naar feeds
 mkb benefits, mkb, verzekering, werkgeversadvies, mkb verzekeringen, wga verzekering, verzuimverzekering