05 March 2021
MKBbenefits

Machine-eigenaren hebben zelden machineschadeverzekering

Van de machine-eigenaren of ondernemers die producten maken via machines heeft slechts 5 procent een machineschadeverzekering.

In de meeste productieomgevingen heerst een lage risicoperceptie wat betreft de schade aan machines, de gevolgen van een stilgevallen productie en het mogelijke verlies van marktaandeel.

Elke ondernemer moet zich afvragen of zijn bedrijf de gevolgen van schade aan machines kan opvangen. Daarbij moet de ondernemer zich niet baseren op eventuele schade in het verleden, maar op de herstelkosten en andere financiele gevolgen van de stilstand. Goed onderhoud zal de kans op schade niet elimineren, en juist tijdens onderhoud kan schade ontstaan.

Vooruitziende ondernemers moeten plannen op de plank hebben liggen om met de productie uit te wijken zodra er machineschade is ontstaan. Uitwijken is echter alleen mogelijk bij generieke producten en voor een korte termijn.

Nassau heeft een driefasenplan ontwikkeld waarmee ondernemers inzicht verwerven in hun stilstandschade. Stap 1 is dat de ondernemer de risico´s analyseert, stap 2 behelst het in kaart brengen van financiele gevolgen van mogelijke schadegebeurtenissen en bij stap 3 wordt getoetst of de onderneming deze financiele gevolgen kan dragen.

Pas dan kan worden bepaald of een verzekering gewenst is.

26 maart 2009 Bron: Verzekeringsblad

terug naar feeds
 mkb benefits, mkb, verzekering, werkgeversadvies, mkb verzekeringen, wga verzekering, verzuimverzekering