16 January 2021
MKBbenefits

Schrappen hypotheekrente treft jongeren en rijken

Het volledig schrappen van de hypotheekrenteaftrek in ruil voor belastingverlaging kost huiseigenaren gemiddeld 0,7 procent van hun inkomen.

Jongeren en hogere inkomens, die de grootste hypotheken hebben, zouden het meest getroffen worden door zo'n maatregel. Lagere inkomens en ouderen zouden er door het schrappen van de renteaftrek op vooruit gaan. Huurders zouden profiteren van de belastingverlaging.

Dat blijkt uit het rapport 'Uitgerekend wonen' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over de kosten van hypotheekrenteaftrek en huursubsidie.

Het schrappen van de hypotheekrente zou volgens het SCP een lastenverlaging van 900 euro per huishouden per jaar opleveren. De inkomenseffecten die zijn berekend gelden voor de korte termijn. Op langere termijn zouden door het schrappen van de renteaftrek de huizenprijzen flink kunnen dalen. Daardoor zouden veel huurders een huis gaan kopen.

Dalen

Het SCP heeft ook bekeken wat de gevolgen zijn als de hypotheekrente alleen tegen het laagste belastingtarief kan worden afgetrokken, in plaats van tegen het hoogste, zoals nu. Die maatregel zou driekwart van de huiseigenaren treffen. De marktprijs van koopwoningen zou op langere termijn met 6 procent dalen.

Wanneer de huren marktconform zouden worden, zouden de lasten voor huurders gemiddeld stijgen van 19 naar 30 procent. Veel huurders zouden dan kleiner, dus goedkoper, willen gaan wonen.

Uit het rapport blijkt dat in het onderzoeksjaar 2002 de schatkist 7,6 miljard euro aan hypotheekrenteaftrek kwijt was en 1,5 miljard aan huursubsidie. De 3,5 miljoen huiseigenaren in Nederland hebben gemiddeld een voordeel van 1500 euro per jaar door de renteaftrek. De gemiddelde huursubsidie bedraagt ook 1500 euro per jaar.

Het huidige kabinet is niet van plan iets te veranderen aan de hypotheekrenteaftrek. Als het aan de regeringsfracties CDA en VVD ligt, blijft dat ook in de toekomst zo. Met D66 valt wel te praten over een verandering van het regime. Ook PvdA, GroenLinks en SP zijn daarvoor. De PvdA pleit voor het beperken van de renteaftrek tot de tweede belastingschijf.

Een woordvoerder van het ministerie van VROM zei in een reactie dat minister Dekker komende zomer komt met een visie op de woningmarkt. Zij zal daarin ook de werking van huursubsidie en aftrek van hypotheekrente betrekken.

26 januari 2006 Bron: ANP

terug naar feeds
 mkb benefits, mkb, verzekering, werkgeversadvies, mkb verzekeringen, wga verzekering, verzuimverzekering