09 July 2020
MKB Benefits

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel Wajong

Jongeren met een beperking krijgen maximale ondersteuning bij het vinden van een baan.

Hierdoor hebben zij meer uitzicht op werk en zijn zij minder afhankelijk van een uitkering. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarmee de Eerste Kamer akkoord is gegaan.

De nieuwe wettelijke regeling gaat uit van wat jongeren met een beperking nog wel kunnen, en niet van hun beperkingen. De nieuwe regeling gaat gelden voor jongeren die vanaf januari 2010 in de Wajong komen.

De Wajong is nu vooral een inkomensregeling. Jongeren met een beperking krijgen haast automatisch een Wajonguitkering en werken is dan financieel niet altijd lonend. Het kabinet draait dat om. Werk komt voorop te staan.

Het UWV zorgt daarbij zo nodig voor ondersteuning. Het uitgangspunt is dat werken loont. Bovendien is straks - anders dan nu - voor jonggehandicapten altijd duidelijk wat hun inkomen wordt als ze (meer) gaan werken.

Het kabinet wil dat jongeren zoveel mogelijk kansen moeten krijgen op werk en zet actief in op het stimuleren van werkgevers om Wajongers in dienst te nemen. Zo zijn er tal van maatregelen genomen om jongeren met een beperking maximaal te ondersteunen en aan de slag te helpen.

In de huidige Wajong worden jongeren met een beperking al volledig arbeidsongeschikt verklaard op jonge leeftijd (vaak rond 18 jaar), terwijl ze nog volop in ontwikkeling zijn.

Daarom wordt op hun 18de jaar eerst bekeken welke mogelijkheden er zijn om te werken. Die mogelijkheden worden vastgelegd in een participatieplan en de jongeren komen na school in de werkregeling Wajong. Op het 27ste jaar vindt een definitieve beoordeling plaats.

1-12-2009 Bron: Persbericht SZW

terug naar feeds
 mkb benefits, mkb, verzekering, werkgeversadvies, mkb verzekeringen, wga verzekering, verzuimverzekering